Viltspår/blodspår Steg 1 med start Lördag 13/4-24 kl.9.30-12.00  restrerande gångerna 20/4 och 27/4

På denna kurs går vi igenom:

1. Hur man lägger ett spår och utrustning .m .m

2. Få lägga och gå olika spår under kursens gång.

3. Lär in vinklar.

4. Få testa på bloduppehåll i spåret.

5. Teori

6. Testa på att  gå varandras spår.

7. Introducera klöv och blod för hunden.

Antal gånger: 3

Plats:Erstaviksbadets parkering på Solsidan i Saltsjöbaden. 

Pris: 1670kr för hela kursen/per hund, då ingår 1 dl blod och en råddjur klöv.

Max 3 hundar-2 platser kvar.

 

Viltspår/blodspår fortsättningskurs steg 2 

Här fortsätter vi med olika spår och utmanar hundarna ytterligare ett steg. I denna kurs kommer vi jobba med spårupptag i sökruta, återgångar, längre lägg tider på spåret, längre spår och större blodupphåll i spåret. Ni kommer få lägga spår åt varandra då det är bra att gå någon annans spår.

Max antal hundar: 4 styckna.

Pris: 1000kr för hela kursen/per hund.

Plats: Freyvägen 40 i Saltsjöbaden. Det finns begränsat med p-platser så om du har nära gå gärna till mötesplatsen.

 

Viltspår/anlag/blodspår/eftersök - Går att få som privatkurs med samma upplägg och pris som gruppkurser kontakta mig på annika.jo@hotmail.com- endast steg 1 kan fås som privatkurs, då steg 2 är upplägget så att man behöver vara flera på kursen.

 

 

Innehåll

Genom att ägna dig åt viltspår med din hund erbjuder du gott om naturlig berikning och en aktivitet som lämpar sig väl för de allra flesta hundar.

Viltspår/anlagsprov

 Ett tränat viltspårekipage fyller en viktig funktion vid jakt eller trafikolycka, då hunden kan används till eftersök av skadat klövvilt. Vid ett eftersök består ekipagets arbetsinsats i att effektivt spåra upp och finna skadat vilt, så att dess lidande kan förkortas fortast möjligt. Som jaktlagstiftningen föreskriver, ska en eftersökshund snabbt finnas tillgänglig vid en eventuell skadeskjutning av klövvilt. Likaså vid trafikolycka med vilt då detta sprungit till skogs, är vältränade viltspårhundar ovärderliga resurser att kalla in.

Blodspår

Kallas det för när man har det som en bra berikning/aktivering till sin hund ingår i hundens egna medfödda behov. Denna aktivitet dämpar även hundens jaktinstinkt då hunden får utlopp för detta på ett kontrollerat sätt och inte på eget initiativ utan på hundförarens signal.- bra relation- samarbete.

 

 

 Att köpa ett spår

Behöver du träna på att gå spår som någon annan lagt? Då kan jag lägga ett spår åt dig både i Personspår och Viltspår. Kontakta mig då vilket spår du önskar så lägger jag det åt dig. Jag går även med i spåret och ger dig feedback på vad du behöver öva på.

Personspår 150kr med moms.

Viltspår 500kr med moms.